Slut rengøring af din RED pilleovn

Udfør den normale rutinerengøring grundigt

Vi nærmer os varmere tider, og tiden hvor man mange steder lukker ned for pilleovnen for denne sæson.

Hvis du er en af dem, der lukker helt ned for din pilleovn om sommeren, giver vores tekniker Jan et par nyttige tips:

Med rutinerengøring menes den rengøring, du løbende foretog i vinter. Her menes ikke rengøring af røgrør eller ovnens indre dele så som snegl, blæser o.s.v. Dette skal overlades til en uddannet tekniker.

Du gør derfor følgende:

Rengøring af askeopsamler og brændskål

Tøm askeopsamleren og rengør den. Tag brændskålen ud og rengør den grundigt, så alle huller og riller er fri for aske og slagger. Rengør bunden af brændkammeret under askeopsamleren og rundt om tændstaven med en askestøvsuger.

Rengøring af glasset

Normalt er en tør børste tilstrækkeligt til at fjerne askerester fra glasset på din pilleovn. Hvis der findes rester af slagger, kan du bruge en spray med et ikke-aggressivt rengøringsmiddel beregnet til formålet. Her kan vi anbefale www.mczservice.dk/shop/glasrens-til-pilleovn. Brug kun lidt rengøringsmiddel og spray ikke direkte på de malede dele af pilleovnen eller på pakningen i døren, da dette kan gøre skade.

Tøm pillemagasinet

Hvis der ligger piller i pillemagasinet i lang tid, kan disse afgive savsmuld eller udvide sig pga. fugt. Det er derfor en god ide at tømme tanken fuldstændigt for piller, hvis ikke pilleovnen skal bruges i lang tid.

Træk stikket ud

Her mener vi ikke blot at slukke pilleovnen på kontakten, men at trække stikket helt ud af stikkontakten. Det sker regelmæssigt at pilleovne bliver ødelagt pga. lynnedslag. Lad derfor være at løbe nogen risiko, og træk stikket helt ud, hvis ikke du bruger pilleovnen i lang tid.

Lav en aftale med din servicetekniker

Vi har sagt det før, og det tåler altid en gentagelse: Vent ikke til sidste sekund med at bestille tid til service. Serviceteknikere har mindst travlt forår/sommer, hvorfor det er nemt at bestille en service, så det passer i din kalender. Venter du til oktober, er der risiko for lang ventetid.

Generelt anbefaler vi en årlig service på din MCZ pilleovn. Dette er for at sikre, at pilleovnen fortsat yder optimalt, og samtidigt forlænger det levetiden på din ovn. Overholdt service er desuden nødvendigt ifht. garantien på ovnen. Du kan bestille service på www.mczservice.dk – vores serviceafdeling dækker hele landet. Her kan du også vælge at købe en guldaftale til din nye pilleovn – så kommer vi automatisk ud og servicerer din pilleovn et år efter købsdato.v