For at vi kan yde dig den bedst mulige service, og for at du kan beholde garantien på dit RED produkt, er det nødvendigt, at du registrerer den hos os. Ved registrering giver vi dig 6 mdrs. ekstra fuld garanti oveni standardgarantien.

Du registrerer dit RED produkt ved at udfylde nedenstående blanket.

Serienummer

Serienummeret findes på indersiden af pillemagasinet og er markeret S/N.