Trin 1| Afkod træpilleovn teknikken

Forstå træpilleovnens tekniske udtryk

 

Nu hvor du har fået defineret dine behov, er du klar til at indsamle noget informationsmateriale og udvælge et par træpilleovne der kan være interessante for dig. Leverandører har ofte hjemmesider og brochurer fyldt med tekniske oplysninger. Vi vil lære dig afkode træpilleovnens tekniske oplysninger og klæde dig ordentligt på til købsprocessen.

 

 

Hvad er varmeeffekt?

Det er en værdi udtrykt i kW (kilowatt) og angiver den varme, der genereres fra pilleovnen og overføres til rummet. Det kan synes banalt, men det er ikke en selvfølge, at en træpilleovn med den højeste varmeeffekt er den bedste træpilleovn for dig. Alt afhænger af det rum/hus, som skal opvarme.

Hvad er virkningsgrad?

Dette er en værdi, udtrykt i procent og angiver, hvor meget varme forbrændingen effektivt kan generere til huset.

Eksempel: en pilleovn med en virkningsgrad på 90% bruger, ud af 100 kg træpiller, 90 kg til effektiv opvarmning i huset. Resten forsvinder ud i skorstenen.

Virkningsgraden illustrerer hvor meget du rent faktisk kan spare ved at fyre med træpiller. De bedste brændeovne på markedet opnår en virkningsgrad på lige over 80%. Til sammenligning opnår de bedste træpilleovne en virkningsgrad på mere en 90%. Dette betyder, at du med den samme mængde brændsel får 10% mere varme til ca. samme pris.

Hvad er emission?

Alle forbrændingsprocesser producerer forurenende stoffer, nogle mere end andre. Både træpiller og træ emissionerer hovedsageligt kulilte (CO) og det såkaldte "fint støv". Sidstenævnte er dog hovedsageligt forbundet med forældet udstyr. Moderne pilleovne har derimod et meget lavt emissions niveau, idet de sørger for en så komplet forbrændingsproces som muligt. Træpiller siges at være "grønne", fordi deres CO2 virkning er nul:

den mængde CO2 der udledes er lig med den mængde CO2 der absorberes af systemet.

Hvad er certificering?

De papirer der følger med træpilleovnen indeholder en række stempler og mærkater, der angiver de kvalitetscertifikater produktet er tildelt. Generelt kan det siges, at en pilleovn med flere certifikater er udtryk for en træpilleovn af højeste kvalitet, idet disse har bestået flere tests udført af uafhængige og selvstændige institutter i forskellige lande. Disse testinstitutter har til formål at beskytte forbrugerne. De sikrer nemlig, at de nævnte data på etiketten og/eller certifikatet, vedrørende ydelse og virkningsgrad, er korrekte.

Hvordan finder du dit varmebehov og den nødvendige ydelse?

Vi har gjort et forsøg på at beregne den ydelse, en træpilleovn skal have for at opvarme et mellemstort rum (med standard vinduespartier) og med en gennemsnitlig varmeisolering. Huset er placeret midt i landet. vi antager udgangspunkt i opvarmning af 80 m2 med en lofthøjde der ikke overstiger 3 meter. Først skal rummets volumen beregnes (rumfang).

Grundplan på 80 m2 x højde på 2,5 meter = 200 m3

træpilleovn teknikken

For at finde det nødvendige antal kilokalorier, ganges rumfang med en termisk koefficient, som udtrykker det gennemsnitlige antal kalorier nødvendige for at opvarme 1 m3 til 20-22 °C. Hvis graden af husets isolering er lav, er koefficienten lig med 35, hvis den er mellem, er den lig med 30, og hvis den er høj, er den lig med 25.

træpilleovn teknikken

I dette tilfælde anvender vi koefficienten på 30, idet huset har en mellem god isolering.

200 m3 x 30 = 6000 Kcal

Nu har vi det nødvendige varmebehov til vores rum. Træpilleonens effekt udtrykkes i kW. Vi omregner kcal til kW ved at dividere Kcal med 862.

Altså:

6000 Kcal / 862 = 7,0 kW

7,0 kW er den ydelse træpilleovne skal have, men generelt er det tilrådeligt at købe et produkt med en effekt lidt større end nødvendigt, hvorfor den beregnede effekt bør øges med omkring 10-15 %.

Altså:

7,0 kW + 10-15% = 8 kW

I dette tilfælde anbefales derfor en træpilleovn med en ydelse på ca. 8 kw.