Her har vi samlet en række af de spørgsmål om din pilleovn, vi som oftest hører:

 

Generelt om RED pilleovne

 

Sviner det i stuen med en pilleovn?

Støv er selvfølgeligt noget der følger med, når man fyrer med træpiller. Men de fleste RED pilleovne har et pillemagasin, der er stort nok til, at man kan tømme en hel sæk piller på en gang. Hvis du samtidigt sørger for at købe en god kvalitet træpiller, vil svineriet være minimalt.

Er pilleovne fra RED produceret af MCZ?

Ja, RED pilleovne produceres på MCZ fabrikken i Italien. RED produktserien er tænkt som den knap så avancerede men meget brugervenlige pilleovn. Den mindre avancerede teknik gør den således mere prisbillig, men kvaliteten på komponenterne er det samme som ved MCZ pilleovn.

Er det nemt at få god og kvalificeret service på min RED pilleovn?

Ja helt sikkert. I mange tilfælde er din lokale forhandler Autoriseret RED Servicepartner, hvilket vil sige, han har gennemgået uddannelse på MCZ Academy og derfor er en kvalificeret RED tekniker. Der er dog en del forhandlere, herunder VVS-eksperten, som ikke selv kører service. I disse tilfælde varetages den landsdækkende servicen af MCZ Service. MCZ Service drives af importøren, og her findes landets bedst uddannede RED og MCZ serviceteknikere, hvorfor du altid er sikret et højt fagligt niveau. Du kan læse mere og evt. købe service hos MCZ Service

 

Installation af RED pilleovne

 

Kan jeg selv sætte min pilleovn op?

Ja, installationen er ganske simpel, og med en hjælpende hånd fra en nabo, er du godt på vej. Det er tilladt selv at montere røgrør og skorsten. Du skal dog lige huske, at der skal være en murbøsning i aftrækshullet på en muret skorsten. Denne må ikke være dybere end tykkelsen på den murede skorsten og skal nå ud over en evt. isokern.

Husk at overholde de gældende regler for installationen, og at få den godkendt af en skorstensfejer. Er du i tvivl, kan du tage en skorstensfejer med på råd.

Er det dyrt at få sat en pilleovn op?

Hvis der allerede er en skorsten og installationen er nem at gå til, vil det i mange tilfælde tage en mand omkring tre timer at montere en pilleovn. Dertil skal lægges prisen på røgrør. P.t. er timelønnen fradragsberettiget.

Skal jeg bruge frisklufttilslutning?

Der skal bruges ilt til forbrændingen og denne trækker din pilleovn fra rummet. Denne luft skal kunne tilføres udefra, for der ikke opstår undertryk i huset. Det er dog kun, hvis huset er meget tæt, at dette bliver et problem. I dette tilfælde er det nødvendigt med en frisklufttilslutning. I de fleste huse er dette ikke noget problem.

Hvad er kravene til brændbart materiale ifht skorsten?

I bygningsreglementet kan man læse, hvilke materialer der anses som ubrændbare. Det vil sige, at hvis ikke det er beskrevet her, er materialet betegner som brændbart uanset om det kan brænde eller ej. Er du i tvivl, spørg da teknisk forvaltning på kommunen eller din skorstensfejer.

Er det nødvendigt med en skorsten?

Ja, der skal altid tilsluttes en muret eller stålskorsten. Overordnet gælder de samme krav, som hvis du skulle installere en gammeldags brændeovn. Det er muligt at installere flere pilleovne på samme skorsten, eller en pilleovn og en brændeovn/oliekedel. Det er dog ikke tilladt at tilslutte en pilleovn til et skorsten med en eksisterende gaskedel.

Kan min pilleovn stå på gulvet uden en plade eller andet?

Nej, en pilleovn skal have et ubrændbart underlag, dvs jern/glasplade, sten eller lignende. Dette skal dække hele området under ovnen samt 30 cm fremfor og 15 cm ud til begge sider.

Hvor stor skal afstanden være fra en pilleovn til brændbart materiale ?

RED pilleovne bliver ikke særligt varme på overfladen, og kan placeres forholdsvist tæt på brændbart materiale. Det er røgrøret der er det afgørende i denne sammenhæng da der er større krav til afstande her. Pilleovne, der som RED pilleovne er konstrueret i overensstemmelse med EN 13240, kan monteres i de mindste afstande fra brændbart materiale, der fremgår af det medfølgende kontrolmærke. Dette kontrolmærke findes i pilleovnens installationsvejledning. For EN 13240 godkendte pilleovne er afstanden fra røgrør til brændbart materiale 22,5 cm.

 

Drift og vedligeholdelse

 

Kan man tænde en RED pilleovn med sin mobiltelefon?

Ja, det er muligt at tilslutte et GSM modul, så du, ved at sende en sms, kan tænde eller slukke din pilleovn. Således kan man sørge for, at sommerhuset er varmt før man ankommer.

Hvad koster det i strøm at have en pilleovn kørende?

Den typiske bruger, benytter pilleovnen i gennemsnit 2000 timer/år. Det giver et årligt strømforbrug i omegnen af 150 kWh.

Hvor stort et skorstenstræk kræver en pilleovn?

Skorstenstræk er det undertryk der opstår i skorstenen og bevirker, at røgen suges ud af røret og væk fra ovnen. I RED pilleovnene sørger en røgsuger for at få røgen væk fra pilleovnen, hvorved der opstår et undertryk i selve pilleovnen – det vil sige, den ikke på samme måde som en brændeovn er afhængig af skorstenstrækket. En pilleovn fungerer således ved et skorstenstræk på 10 Pascal. Et normalt skorstenstræk ligger typisk på 20-30 pascal.

Hvor lang er levetiden på RED pilleovne?

Hvis man vedligeholder en pilleovn, som beskrevet i instruktionsbogen, får man den serviceret, og holder man sig til en god kvalitet træpiller, har pilleovnen en lang levetid. Selv på tændstaven er der en lang levetid, ofte 3-4 år alt efter hvordan ovnen bruges. Dette er lang tid ifht konkurrenters tændstave, der i visse tilfælde kun holder en sæson.

Hvordan ser jeg om træpiller er af god kvalitet?

Der er mange typer træpiller derude, men vi anbefaler man holder sig til DIN plus certificerede træpiller, som generelt har en tilfredsstillende kvalitet. Vælg en 6mm størrelse for den pæneste forbrænding.